Het centrale beheer van werkplekken is voor ICT-afdelingen al geruime tijd van groot belang.
Door de juiste keuze te maken kunnen op diverse aspecten kosten bespaard worden.