ThinClientSpecialist

Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WAAROM THINCLIENTSPECIALIST GEGEVENS NODIG HEEFT

ThinClientSpecialist verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien

u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ThinClientSpecialist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van

een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG THINCLIENTSPECIALIST GEGEVENS BEWAART

ThinClientSpecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

ThinClientSpecialist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website vanThinClientSpecialist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

ThinClientSpecialist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ThinClientSpecialist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website

gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ThinClientSpecialist bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over

de Website aan ThinClientSpecialist te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ThinClientSpecialist heeft hier geen

invloed op.

ThinClientSpecialist heeft Google geen toestemming gegeven om via ThinClientSpecialist verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marketing@thinclientspecialist.com.

ThinClientSpecialist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ThinClientSpecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. De website van ThinClientSpecialist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat

om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ThinClientSpecialist verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact.

ThinClientSpecialist is een website van ICT Specialist b.v.. ICT Specialist B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Spanjelaan 6, 9403 DP Assen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:65 96 27 45

Telefoon: 085 401 13 84

E-mailadres: info@thinclientspecialist.com